La Za La
 • 04:46
老兄行酒楼
 • 02:59
酒梦
 • 03:50
Tu Es Fou
 • 03:18
Trách Ai Vô Tình
 • 04:46
Shekini
 • 03:44
Unicul Meu
 • 02:58
Durma Yamgur
 • 04:57
Seni Deb
 • 03:17
风中的玫瑰
 • 03:55
阿爸的话
 • 03:23
Ác Mộng
 • 07:40
Bow Down
 • 03:46
Sverhy
 • 02:50
Pse
 • 03:29
Сагыныш
 • 04:48
买醉的人
 • 04:19
旧情
 • 04:12
吃头路的人
 • 03:12
迷魂香
 • 04:19
Guaya
 • 03:12
Prap
 • 03:04
Authe
 • 03:23