Bonita
 • 05:23
Zonga Mama
 • 03:20
Kelepçe
 • 03:53
Người Hãy Quên Em Đi
 • 04:34
Is That For Me
 • 03:03
Asi Soy
 • 04:02
Ima Li On
 • 03:36
Machika
 • 03:24
Dura
 • 03:37
Avamel
 • 03:28
Coming-Home
 • 03:39
Trap
 • 03:21
Eza Hajarta
 • 04:30
El Farsante
 • 05:01
Savior
 • 03:25
Dancing
 • 03:13
No Te Vas
 • 05:18
Tu Novia
 • 03:44
A Mke Harru
 • 03:09
Mình Cưới Nhau Đi
 • 04:02
Nada Es Igual
 • 03:43
Sólo Mía
 • 03:24
Nanush 1
 • 03:06
 • 1