Banana
 • 03:37
Name Of Love
 • 03:32
Krokobil
 • 03:16
Happy Ending
 • 03:30
ChoKolate Soda
 • 03:05
Summer Boy
 • 03:54
Still Got It
 • 03:45
Całym Sercem
 • 03:14
Luxury
 • 02:45
Hey Jasmin
 • 03:56
Bomba
 • 04:08