Mark Terry
Mark Terry
别名:未知性别:男地区:加拿大出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:导演 / 演员 / 编剧 / 制片人
简介:Mark Terry,制片人、导演、演员、编剧,代表作品为《泰星来客》《南极洲》《连环凶杀案》等。Mark Terry,制片人、导演、演员、编剧,代表作品为《泰星来客》《南极洲》《连环凶杀案》等。