Lucia
Lucia
别名:未知性别:女地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Lucia,歌手,主要作品有《某一天,某人说》等。Lucia,歌手,主要作品有《某一天,某人说》等。