Minji
Minji
别名:未知性别:女地区:日本出生地:韩国
血型:B生日:05月14日星座:金牛座职业:歌手
简介:Minji,歌手。代表作品有《Love Alive》《SO FARAWAY》等。 Minji,歌手。代表作品有《Love Alive》《SO FARAWAY》等。