AARON
AARON
地区:法国成员: 未知
简介:AARON,法国摇滚加电子合成流行乐队。成军于2004年,代表作品有《Seeds Of Gold》《Endless Song》等。 AARON,法国摇滚加电子合成流行乐队。成军于2004年,代表作品有《Seeds Of Gold》《Endless Song》等。