Francisco Gattorno
Francisco Gattorno
别名:Francisco Alejandro Gattorno Sánchez性别:男地区:古巴出生地:古巴圣克拉拉
血型:未知生日:10月12日星座:天秤座职业:演员 / 制片人
简介:Francisco Gattorno,演员、制片人,主要作品有《草莓与巧克力》《富比士小姐的假期》《边境谋杀案》等。 Francisco Gattorno,演员、制片人,主要作品有《草莓与巧克力》《富比士小姐的假期》《边境谋杀案》等。