Tunisiano
Tunisiano
别名:Bachir Bacco性别:男地区:法国出生地:突尼斯
血型:未知生日:05月19日星座:金牛座职业:歌手
简介:Tunisiano,法国嘻哈歌手,主要作品有《Equivoque》《Le Regard Des Gens》《La Roue Tourne》等。Tunisiano,法国嘻哈歌手,主要作品有《Equivoque》《Le Regard Des Gens》《La Roue Tourne》等。