Judith Sephuma
Judith Sephuma
别名:未知性别:女地区:南非出生地:南非波罗克瓦尼
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Judith Sephuma,爵士乐流行乐歌手。代表作品为《I Remember》《Naka Di A Lela》《A Cry,A Smile,A Dance》等。Judith Sephuma,爵士乐流行乐歌手。代表作品为《I Remember》《Naka Di A Lela》《A Cry,A Smile,A Dance》等。