Boom
Boom
别名:李民浩 / Lee Min ho性别:男地区:韩国出生地:韩国
血型:未知生日:05月10日星座:金牛座职业:演员 / 歌手 / 主持人
简介:Boom,韩国演员、主持人、歌手,主要作品有《彩虹罗曼史》《强心脏》等。Boom,韩国演员、主持人、歌手,主要作品有《彩虹罗曼史》《强心脏》等。