Wisin
Wisin
别名:Luis Morera Luna性别:男地区:美国出生地:波多黎各
血型:未知生日:12月19日星座:射手座职业:歌手
简介:Wisin,歌手,Wisin & Yandel组合成员之一,代表作品《Abusadora》《Mujeres In The Club》等。Wisin,歌手,Wisin & Yandel组合成员之一,代表作品《Abusadora》《Mujeres In The Club》等。
获奖经历:

2017年年度拉丁单曲Duele El Corazón