Rosana
Rosana
别名:未知性别:女地区:西班牙出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Rosana,歌手,主要作品有《Yo No Te Dejo Marchar》《Soñaré》《Aquel Corazon》等。Rosana,歌手,主要作品有《Yo No Te Dejo Marchar》《Soñaré》《Aquel Corazon》等。