Lupe Fiasco
Lupe Fiasco
别名:卢普·菲亚斯科 / Wasalu Muhammad Jaco性别:男地区:美国出生地:美国伊利诺里斯芝加哥市
血型:未知生日:02月16日星座:水瓶座职业:歌手
简介:Lupe Fiasco,歌手,代表作品为《Daydreamin》《Kick Push》《Daydream》等。Lupe Fiasco,歌手,代表作品为《Daydreamin》《Kick Push》《Daydream》等。
获奖经历:

2008年最佳城市音乐/另类歌手Lupe Fiasco,Jill scott《Daydream》