Victoria S
Victoria S
别名:未知性别:女地区:德国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Victoria S,歌手。其作品有《One In A Million》《There's A Place For Us》等。Victoria S,歌手。其作品有《One In A Million》《There's A Place For Us》等。