Jesy Nelson
Jesy Nelson
别名:未知性别:女地区:英国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Jesy Nelson,英国四人女子组合Little Mix的成员之一。Jesy Nelson,英国四人女子组合Little Mix的成员之一。