Galena
Galena
别名:Galina Vicheva Gencheva性别:女地区:保加利亚出生地:保加利亚舒门州
血型:未知生日:05月21日星座:双子座职业:歌手
简介:Galena,歌手,代表作品有《Te Quiero》《Bliasuk Na Kristali》。Galena,歌手,代表作品有《Te Quiero》《Bliasuk Na Kristali》。