Yo Gotti
Yo Gotti
别名:Mario Mims性别:男地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Yo Gotti,美国说唱歌手,代表作品专辑《From Da Dope Game 2 Da Rap Game》《Life》《Back 2 da Basics 》等。Yo Gotti,美国说唱歌手,代表作品专辑《From Da Dope Game 2 Da Rap Game》《Life》《Back 2 da Basics 》等。