Sumalee Montano
Sumalee Montano
别名:Sumalee G. Montano性别:女地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:演员 / 配音
简介:Sumalee Montano,演员、配音,其作品有《正义联盟:亚特兰蒂斯的宝座》《外出就餐3:饕餮自助》《变形金刚:领袖之证》等。Sumalee Montano,演员、配音,其作品有《正义联盟:亚特兰蒂斯的宝座》《外出就餐3:饕餮自助》《变形金刚:领袖之证》等。