Beige
Beige
别名:黄珍善性别:女地区:韩国出生地:韩国
血型:O生日:10月11日星座:天秤座职业:歌手
简介:Beige,歌手。代表作品有《不会喝酒》等。音乐银行101119嘉宾。Beige,歌手。代表作品有《不会喝酒》等。音乐银行101119嘉宾。