Superbus
Superbus
别名:未知性别:未知地区:法国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:代表作品为《Travel The World》《Tchi Cum Bah》《Superstar》 代表作品为《Travel The World》《Tchi Cum Bah》《Superstar》
获奖经历:

2007年年度法语组合/团体