Bảo Thy
Bảo Thy
别名:Trần Thị Thúy Loan性别:女地区:越南出生地:越南
血型:未知生日:10月13日星座:天秤座职业:歌手
简介:Bảo Thy,歌手,主要作品有《Thức Tỉnh》《Get out》等。Bảo Thy,歌手,主要作品有《Thức Tỉnh》《Get out》等。