BILL STAX
BILL STAX
别名:Vasco性别:男地区:韩国出生地:韩国首尔
血型:未知生日:12月18日星座:射手座职业:歌手
简介:BILL STAX,韩国歌手,主要作品有《老将》《38 Flexing》《더》等。BILL STAX,韩国歌手,主要作品有《老将》《38 Flexing》《더》等。