Simona Molinari
Simona Molinari
别名:Simona Molinari性别:女地区:意大利出生地:意大利那不勒斯
血型:未知生日:02月23日星座:双鱼座职业:歌手 / 作词 / 作曲
简介:Simona Molinari,意大利的流行音乐歌手,主要歌曲有《Forse》《In cerca di te》等。Simona Molinari,意大利的流行音乐歌手,主要歌曲有《Forse》《In cerca di te》等。