Arminka
Arminka
别名:未知性别:女地区:伊朗出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Arminka,伊朗女歌手,主要歌曲有《Yaylavor Yars》等。Arminka,伊朗女歌手,主要歌曲有《Yaylavor Yars》等。