Alex Gaudino
Alex Gaudino
别名:Alessandro Alfonso Fortunato Gaudino性别:男地区:意大利出生地:意大利萨勒诺
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Alex Gaudino,著名DJ、唱片制作人,代表作品《Reaction》《Watch Out》《What a Feeling》等。Alex Gaudino,著名DJ、唱片制作人,代表作品《Reaction》《Watch Out》《What a Feeling》等。