Fabrizio Faniello
Fabrizio Faniello
别名:未知性别:男地区:其他出生地:未知
血型:未知生日:04月27日星座:金牛座职业:歌手
简介:Fabrizio Faniello,马耳他流行歌手,多次代表马耳他参加欧洲电视歌曲大赛,代表作品有《Know Me Better》《No Surrender》等。Fabrizio Faniello,马耳他流行歌手,多次代表马耳他参加欧洲电视歌曲大赛,代表作品有《Know Me Better》《No Surrender》等。