Wretch 32
Wretch 32
别名:Jermaine Scott性别:男地区:英国出生地:英国伦敦
血型:未知生日:03月09日星座:双鱼座职业:歌手
简介:Wretch 32,英国歌手,主要作品有《Be Cool》《Black And White》等。Wretch 32,英国歌手,主要作品有《Be Cool》《Black And White》等。
获奖经历:

2012年最佳国际表演:英国