Jamala
Jamala
别名:未知性别:女地区:其他出生地:吉尔吉斯斯坦
血型:未知生日:08月27日星座:处女座职业:歌手
简介:Jamala,乌克兰歌剧爵士歌手。代表作品有《You're Made of Love》《It's Me Jama》等。 Jamala,乌克兰歌剧爵士歌手。代表作品有《You're Made of Love》《It's Me Jama》等。