Andreea D
Andreea D
别名:未知性别:女地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Andreea D,罗马尼亚歌手,代表作品有《All My People》《So Real》等。Andreea D,罗马尼亚歌手,代表作品有《All My People》《So Real》等。