Alessia
Alessia
别名:未知性别:女地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Alessia,歌手,代表作品有《Boro Na Sou Po》等。Alessia,歌手,代表作品有《Boro Na Sou Po》等。