Antonia Truppo
Antonia Truppo
别名:未知性别:女地区:意大利出生地:意大利那不勒斯
血型:未知生日:未知星座:未知职业:演员
简介:Antonia Truppo,演员,其作品有《白色空间》《Meglio Se Stai Zitta》等。Antonia Truppo,演员,其作品有《白色空间》《Meglio Se Stai Zitta》等。
获奖经历:

2017年最佳女配角《不离不弃》

代表作品