Michel Seydoux
Michel Seydoux
别名:未知性别:男地区:法国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:演员 / 制片人
简介:Michel Seydoux,制片人、演员,主要作品有《激情佳人》《和平女神》等。Michel Seydoux,制片人、演员,主要作品有《激情佳人》《和平女神》等。

代表作品

离开
  • 电影