Clare Bowditch
Clare Bowditch
别名:未知性别:女地区:澳大利亚出生地:澳大利亚墨尔本
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Clare Bowditch,歌手、吉他手,主要作品有《Your Other Hand》《Modern Day Addiction》等。Clare Bowditch,歌手、吉他手,主要作品有《Your Other Hand》《Modern Day Addiction》等。