Karaja
Karaja
别名:未知性别:女地区:德国出生地:德国柏林
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Karaja,歌手,主要作品有《She Moves》等。Karaja,歌手,主要作品有《She Moves》等。