George Cheung
George Cheung
别名:未知性别:男地区:美国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:导演 / 演员 / 制片人
简介:George Cheung,导演、演员、制片 人。代表作品为《完美的主人》《阿姆斯特丹杀机》等。George Cheung,导演、演员、制片 人。代表作品为《完美的主人》《阿姆斯特丹杀机》等。

代表作品