Laurenţiu Duţă
Laurenţiu Duţă
别名:未知性别:男地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Laurenţiu Duţă,罗马尼亚创作歌手,代表作品有《Shining Heart》。Laurenţiu Duţă,罗马尼亚创作歌手,代表作品有《Shining Heart》。