DJ Layla
DJ Layla
别名:Natalia Ostasina性别:女地区:罗马尼亚出生地:罗马尼亚
血型:未知生日:07月11日星座:巨蟹座职业:歌手
简介:DJ Layla,歌手,代表作品《single lady》《I don't wanna lose you 》等。DJ Layla,歌手,代表作品《single lady》《I don't wanna lose you 》等。