Kuan
Kuan
别名:未知性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:04月24日星座:金牛座职业:歌手
简介:Kuan,歌手,主要作品有《Just Good》《你不懂》等。Kuan,歌手,主要作品有《Just Good》《你不懂》等。