Andy Paterson
Andy Paterson
别名:未知性别:男地区:英国出生地:英国
血型:未知生日:未知星座:未知职业:导演 / 编剧 / 制片人
简介:Andy Paterson,导演、编剧、制片人,代表作品有《她比烟花寂寞》《怀梦之邦》《海鸥的笑声》等。Andy Paterson,导演、编剧、制片人,代表作品有《她比烟花寂寞》《怀梦之邦》《海鸥的笑声》等。

代表作品

铁路人
  • 电影