Sandra N.
Sandra N.
别名:未知性别:女地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Sandra N.,罗马尼亚女歌手,代表作品有《Angel》《Obsession》等。Sandra N.,罗马尼亚女歌手,代表作品有《Angel》《Obsession》等。