Take Hyun
Take Hyun
别名:未知性别:男地区:韩国出生地:韩国
血型:未知生日:10月05日星座:天秤座职业:歌手
简介:Take Hyun,歌手,代表作品有《Stand By Me》。Take Hyun,歌手,代表作品有《Stand By Me》。