EVER乐队
EVER乐队
地区:中国香港成员: 何家杰 / 何家豪 / 李恒韬
简介:EVER乐队,香港组合,2000年组成,代表作品有《孤岛》《晴天》《意料之外》等。EVER乐队,香港组合,2000年组成,代表作品有《孤岛》《晴天》《意料之外》等。