Mehran Sahami
Mehran Sahami
别名:未知性别:男地区:美国出生地:伊朗
血型:未知生日:未知星座:未知职业:其他
简介:Mehran Sahami,斯坦福大学计算机系时任副教授,斯坦福大学的计算机系博士,教书之前曾任谷歌高级工程经理。Mehran Sahami,斯坦福大学计算机系时任副教授,斯坦福大学的计算机系博士,教书之前曾任谷歌高级工程经理。