Puya
Puya
别名:未知性别:男地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Puya,罗马尼亚男歌手,代表作品有《Maidanez》等。Puya,罗马尼亚男歌手,代表作品有《Maidanez》等。