OGB
OGB
别名:未知性别:男地区:法国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:OGB,法国男歌手,主要作品有《Battle royal》等。OGB,法国男歌手,主要作品有《Battle royal》等。