Đinh Hương
Đinh Hương
别名:Dinh Huong性别:女地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Đinh Hương,越南歌手,主要作品《Ooh La La》《Gánh Hàng Rau》等。Đinh Hương,越南歌手,主要作品《Ooh La La》《Gánh Hàng Rau》等。