Francesca
Francesca
别名:未知性别:女地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Francesca,罗马尼亚女歌手,代表作品有《Paradise》等。Francesca,罗马尼亚女歌手,代表作品有《Paradise》等。