Arthur
Arthur
别名:未知性别:男地区:其他出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Arthur,巴拿马拉丁流行歌手,代表作品有《Duele Para Siempre》等。Arthur,巴拿马拉丁流行歌手,代表作品有《Duele Para Siempre》等。