Nine9
Nine9
别名:未知性别:女地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Nine9,韩国女歌手,Dear Cloud主唱,代表作品有《剪刀手》《9Stories》等。Nine9,韩国女歌手,Dear Cloud主唱,代表作品有《剪刀手》《9Stories》等。